Obchodní podmínky


  • Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v ceně rostlin.

  • Ručíme za to že v době předání zboží zákazníkovi jsou naše rostliny dodávány v živém stavu a bez zřejmých nemocí a škůdců.

  • Neručíme za jakékoliv reklamace vztahující se k nedodání, pokud se tak stane z důvodů klimatických, přírodních nebo je způsobeno nehodou anebo z jakýchkoli dalších příčin, které nejsou v naší moci. Dále neneseme odpovědnost za výsledky dalšího pěstování námi dodaného zboží. Kupující je povinen nám poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání případné reklamace.

  • Velkoobchodní ceny jsou účtovány po předložení platného živnostenského listu a při odběru nad 5000 Kč bez aktuálního DPH. Minimální odběr neplatí pro zahradnické firmy a prodejny s okrasnými dřevinami.